Soru Hazinem ölçme-değerlendirmeye yönelik hazırlanmıştır. Her test için gerekli olacak bilgiler, çözümlü testlerin içerisinde öğrenciye sunulmuştur. Kitaplardaki tüm sorular, Millî Eğitim Ders Programları’na göre hazırlanmıştır. Ülkemizdeki yeni sınav sistemine uygun soru türlerine paralel sorular kullanılmıştır.

   Genel Değerlendirme Testlerinin sonunda verilen değerlendirme ölçekleriyle öğrencilerin varsa eksiklerinin daha kolay tespit edilmesi amaçlanmıştır.